Certifiera dig under mässan!


Tillfälle för certifiering

Under LLB-mässan kommer det finnas möjlighet att ta certifiering för Ljud, Ljus och Bild, arrangerat av föreningen LLB.  Provet tar cirka 90 minuter där ett antal frågor ska besvaras.
Alla som upplever en yrkesstolthet inom en bransch med specialkunskaper inser värdet av att kunna verifiera sin kompetens. Provet gäller alla i branschen som kommer i kontakt med tekniken, från installatörer, säljare och konsulter till den som behöver kunna felsöka och sköta utrustning på plats. Deltagaren kommer att kunna visa att man har de teoretiska kunskaper som är en grund för att klara av att leverera en bra installation av Ljud, Ljus eller Bild i ett konferensrum av alla storlekar och mindre scener, skolor och teatrar.

En LLB certifiering är ett bevis för att det finns en grundläggande kunskap. Därutöver kan det finnas krav på erfarenhet, skicklighet, konstnärlighet som var och en får bedöma. Kraven och frågorna har tagits fram av tre ledande branschspecialister; Per Sjösten för Ljud, Ulf Sandström för Ljus och Benny Norling för Bild. När du klarat certifieringsprovet kommer du att få ett diplom och en personlig elektronisk stämpel som du kan använda i dina mail, offerter m m. Certifieringen kommer att gälla i fem år och samtliga certifierade kommer att publiceras på LLB:s hemsida och i andra sammanhang.

Provtillfällen i samband med Ljud, Ljus och Bildmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö:

Tisdagen den 24 april kl. 11:.00-12:30
Onsdagen den 25 april kl. 11:00-12:30
Torsdagen den 26 april kl. 11:00-12:30

Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö, Lokal M20
Som provtagare behöver du ta med en egen laptop till provtillfället. Provet startar kl. 11:00, så du bör infinna dig på plats i god tid innan.

Sista anmälningsdatum 23 april
 
För att anmäla dig till certifieringen klicka här »

Du behöver där skapa dig ett konto för att komma vidare. Därefter kan du välja certifieringstillfälle och vilken av certifieringarna Ljud, Ljus eller Bild som du vill göra. Observera att du bara kan anmäla dig till ett certifieringsområde i taget. Som provtagare behöver du ta med en egen laptop till provtillfället.