Awards


I samband med Ljud, Ljus och Bild Mässan 2018 kommer Bullen Awards delas ut vid branschminglet från 17.30 tisdagen den 24 april i Backstage Bar i mässhallen.

Bullen Awards
Bullen Awards delas ut till minne av Pontus ”Bullen” Lagerbielke, som innehade en grundmurad position i vår bransch i egenskap av inspiratör, förebild med ett exceptionellt kunnande samt framförallt, som en mycket god kamrat och mentor.
Priset tilldelas framstående personer inom underhållningsteknik i två kategorier.

Bullen Visionary Award
Ett pris för det unga, nya, vågade, oväntade.
För någon som är modig nog att göra det oprövade, som är nyfiken och hungrig, vars passion genomlyser designen i varje del av framträdandet. Ett pris för den som vågar ta nya vägar, och som är envis nog att driva igenom sin idé hela vägen.

Bullen Lifetime Achievement Award 
Ett pris för den som genom sin orubbliga tro på det han/hon gör, har varit en bidragande orsak till hur den Svenska teknik branschen ser ut idag. En person som har haft tro och tillit till nya talanger, och som har stöttat dessa med sin kunskap och sitt nätverk.
En person som har varit generös med sitt vetande för att säkra tillväxten inom våra yrken.
En person vars visioner har blivit standard för oss som jobbar med lampor, högtalare och kablar.

Bullen Awards delades ut första gången 2016 då Bullen Visionary Award tilldelades Eric Holmberg och Bullen Lifetime Achievement Award tilldelades Björn Lehnberg. I maj 2017 erhöll Anders Heberling Bullen Visionary Award och Anders "Q-lan" Wallertz tilldelades Bullen Lifetime Achievement Award.
 
’LLB Award tilldelas en person/er som på ett förtjänstfullt sätt använder LLB-produkter för att förstärka upplevelsen inom respektive kategori (Ljud, Ljus och Bild) eller som har bidragit till produktutvecklingen genom kreativa idéer. LLB Awards består av en fin glasskulpturer designad av glaskonstnären Leif Ahrle.